English
Hlavná stránka
Súpis prác  zahrnutých v celkovej repasácii japonských malotraktorov

1. Kompletná demontáž
Motor, prevodovka, kolesá, predná náprava, karosárske diely, elektro-sústava, palivová sústava, tiahla a všetok spojovací materiál.

2. Motor
Výplach, vyčistenie a výmena oleja, výmena filtrov oleja, zabrúsenie ventilových sediel, výmena tesnení pod hlavou motoru, , nastavenie ventilov, kontrola a prípadná výmena kľukovej hriadele, piestov a piestových krúžkov, valcov, kontrola a výmena ložiska a remeňa napináku alternátora, vyčistenie vstrekovacej sústavy vrátane čerpadla, výmena a nastavenie na predpísané hodnoty vstrekovacých trysiek, kontrola a výmena žhaviacich sviečok.

3. Predná náprava
Celková demontáž nápravy, výmena ložísk a tesnení, výplach a výmena náplní, kontrola a mazanie krížových kĺbov, kontrola a výmena zvislých ložísk a čapov.

4. Prevodovka
Kontrola fungovania prevodovky, kontrola ložísk hriadeli a ich pretesnenie. Výmena manžety v hlavnom hydraulickom válci a nastavení hydraulickej brzdy, kontrola a nastavení bŕzd, prípadná renovácia hriadeli a ich tesnení. Kompletní vyčistenie skrine. Výmena oleja.

5. Prepojovací tunel - rám
Demontáž spojky a spojkového ložiska (výmena). Kontrola predného motorového rámu, jeho vôľa pre čapové uloženie prednej nápravy..

6. Riadenie
Demontáž prevodky riadenia, vyčistenie, výmena ložísk a pretesnenie, nastavení vôle, kontrola kĺbov spojovacích tyčí a nastavenie sbehavosti predných kolies.

7. Chladenie
Kontrola tesnosti chladiča, výmena hadíc a spon

8. Palivová sústava
Výmena palivového filtra, hadíc a spon, prepadových hadíc, výplach nádrže, kontrola funkcie palivového čerpadla.

9. Elektrická sústava
Demontáž, dopĺnenie poškodených alebo chýbajúcich časti, kontrola funkcie regulátoru dobíjanie, osvetlenie a ďalších funkcií.

10. Spojovací materiál a tiahla
Po demontáži a kontrole zinková galvanizácia – prípadná výmena

11. Karosárske a konštrukčné diely
Odmastenie, oprava poškodených častí a povrchová úprava.

12. Náplne a preskúšanie
Výmena o kontrola stavu všetkých náplní, nemrznúcich zmesi, kontrola kompletnosti a parametrov. Následná skúška trvá min. 60 minút jazdy a 60 minút s náradím, zábeh motoru 4-6 hodín.


Až po ukončení týchto prác je stroj pripravený na predaj.  Výsledným efektom je stroj na nerozoznanie od nového. V prípade že sa rozhodnete pre zakúpenie takto ošetreného stroja máte záruku že sa stanete majiteľom spoľahlivej techniky čo je zmyslom celej repasácie stroja